Wurf Eltern Wurftag
A M: Venyim Gyöngye Molly
V: Ciro z Mokrovous
18.03.2007
B M: Maglód-Falvi Pretty Girl
V: Eik vom Dammühlenteich
14.03.2008
C M: Venyim Gyöngye Molly
V: Xorro vom Oberholzer Forst
11.07.2008
D M: Maglód-Falvi Pretty Girl
V: Xander's Hill Harlequin Scooby Doo
31.01.2009
E M: Maglód-Falvi Pretty Girl
V: Bruno vom Oberholzer Forst
05.04.2010
F M: Zara vom Oberholzer Forst
V: Xander's Hill Harlequin Scooby Doo
18.01.2011
G M: Zara vom Oberholzer Forst
V: Ola Odelsgutt av Hiselfoss
26.02.2012
H M: Tulipános Berni Donna Dalma
V: Öreghegyi-Mackó Gofri
25.05.2012
I M: Dyourbahler Klab Morro Shabli
V: Ola Odelsgutt av Hiselfoss
01.08.2012
J M: Zara vom Oberholzer Forst
V: Björnligans Canon L'orso Birichino
01.01.2013